เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 6 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม Kick Off ปฏิบัติการณ์ทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5 โดยมีกิจกรรมตามโครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ดังนี้ -ตรวจวัดคุณภา


2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16