เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 11-12 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด 19 โดยวิธี ATK พนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จำนวน 66 ราย ผลไม่พบเชื้อทั้งหมด


2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16