เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สนับสนุนให้บริการรับส่งผู้ป่วย ไปรับการ CXR, ATK ที่โรงพยาบาลโชคชัย ในหมู่ 6 และหมู่ 16 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา จำนวน 10 ราย


2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30