เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สนับสนุนให้บริการรับส่งผู้ป่วยที่ไม่มียานพาหนะ ไปรับการ CXR, ตรวจ PCR และรักษาหายกลับบ้าน ที่โรงพยาบาลโชคชัย ในหมู่ 7,8 และหมู่ 15 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ


2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30