เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มีคำสั่งให้ปิดสำนักงานเทศบาลเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา


2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30