เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านโจด ได้เข้าไปรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรค COVID-19 และประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ณ ศาลา SML หมู่ 14 ตำบลท่าเยี่ยม ให้กับป


2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16