เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมดำเนินการจัดตั้ง Community Isolation โดยใช้ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ขนาด 20 เตียง ตามมติเห็นชอบคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ที่ 125/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564


2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30