เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


ฝึกสาธิตการดับเพลิงขั้นต้น


นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยมได้เห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน จึงได้มอบนโยบายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ด้านการป้องกันเหตุอัคคีภัยในชุมชน ) ซึ่งในครั้งนี้ได้ออกให้ความรู้ และได้ฝึกซ้อมพร้อมสาธิตการดับไฟในเบื้องต้นในพื้นที่หมู่ 3 ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่หมู่ 2 เข้าร่วมด้วย ซึ่งประชาชน ชาวบ้าน และกลุ่มเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ได้ให้ความสนใจ และเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยทีมงานป้องกันฯขอประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณทุกๆท่าน ในชุมชนหมู่ที่ 2 และ 3 มา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณครับ ( แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เหตุด้านสาธารณภัย สายด่วน โทร 044 756488 )
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16