เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ก่อนเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 30 พค. 2565 โดยมีการตรวจคั


2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30