เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 6 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขฯ ได้รับการประสานจาก รพ.สต.กอโจด นำส่งผู้สูงอายุติดเตียงที่ติดเชื้อโควิด-19 ม.11 จำนวน 1 ราย เข้ารับการ x-ray ที่ รพ.โชคชัย ได้นำส่งผู้ป่วยเรียบร้อยและทำการฆ่าเชื้อโ


2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30