เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


ค่ายพัฒนาจิตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยนายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม จัดอบรมค่ายพัฒนาจิตให้กับเด็กและเยาวชนตำบลท่าเยี่ยม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำตน
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16