เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยติดเตียง ราย นางศรี เสือเครือ อายุ 97 ปี


2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30