เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม และนายสมชาย ทมตะขม สมาชิกสภาฯ ได้ลงพื้นที่ ม.1 บ้านท่าเยี่ยม และ ม.2 บ้านคลองมะเดื่อ เพื่อดูพื้นที่น้ำท่วมเพื่อทำการป้องกันและแก้ไข


2023-02-03
2023-02-03
2023-02-03
2023-02-01
2023-02-01
2023-02-01
2023-02-01
2023-01-31
2023-01-27
2023-01-27