เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นหมอกควันในพื้นที่ หมู่ 15 ตำบลท่าเยี่ยม เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่


2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30