เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 1 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจคัดกรอง ATK ให้กับพนักงานเทศบาลที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 10 ราย ผลไม่พบเชื้อทั้งหมด


2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30