เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจงานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่บ้านท่าเยี่ยม ม.1 บ้านคลองมะเดื่อ ม.2 บ้านหนองกระทุ่ม


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจงานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่บ้านท่าเยี่ยม ม.1 บ้านคลองมะเดื่อ ม.2 บ้านหนองกระทุ่ม ม.3 และบ้านโจด ม.4 ตำบลท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-27