เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ใน บริเวณวัดหนองกระทุ่ม ม.3 เพื่อป้องกันควบคุมโรคโควิด-19


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ใน บริเวณวัดหนองกระทุ่ม ม.3 เพื่อป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 

2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-27