เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 23 ส.ค.65 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ได้ลงพื้นที่ติดตามดำเนินและให้กำลังใจ การค้นหาเด็กชายอายุ 8 ขวบ เป็นเด็กพัฒนาทางสมองช้า ณ บ้านหนองกกพัฒนา ม.16 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นคร


วันที่ 23 ส.ค.65 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ได้ลงพื้นที่ติดตามดำเนินและให้กำลังใจ การค้นหาเด็กชายอายุ 8 ขวบ เป็นเด็กพัฒนาทางสมองช้า ณ บ้านหนองกกพัฒนา ม.16 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ซี่งหายไปเมื่อวันที่ 22 สค.65 เวลา 16.00 น.
ขณะนี้กำลังเร่งค้นหาแต่ยังไม่เจอตัว ได้แจ้งให้ทุกหมู่บ้านใกล้เคียงช่วยค้นหาเพิ่มเติม

2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-27