เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่25 ส.ค.65 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ร่วมมอบบ้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อ


  วันที่25 ส.ค.65 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ร่วมมอบบ้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบ65 รายนางสายยัณห์  แก่นกระโทก หมู่8 บ้านดอนไพล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-27