เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 29 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนด้วยสถานีตรวจสุขภาพในเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ในปีงบประมาณ 2565 โดยจัดให้มีการ วัดอุณหภูมิร่างกาย ชั่งน้ำหนัก


2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-21
2022-11-21
2022-11-20
2022-11-18
2022-11-17
2022-11-16
2022-11-14