เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 29 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนด้วยสถานีตรวจสุขภาพในเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ในปีงบประมาณ 2565 โดยจัดให้มีการ วัดอุณหภูมิร่างกาย ชั่งน้ำหนัก


2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-27