เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ลงพื้นที่ตรวจการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.4 บ้านโจดและ ม.14บ้านหัวระนาม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัด


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ลงพื้นที่ตรวจการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  ม.4 บ้านโจดและ ม.14บ้านหัวระนาม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-27