เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ ม.12 บ้านนาใหม่ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชส


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ ม.12 บ้านนาใหม่ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2023-02-03
2023-02-03
2023-02-03
2023-02-01
2023-02-01
2023-02-01
2023-02-01
2023-01-31
2023-01-27
2023-01-27