เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 งานป้องกันและสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ออกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟหอพักโรงงานคาร์กิลล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติได้ตามแผนฉุกเฉิ


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 งานป้องกันและสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ออกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟหอพักโรงงานคาร์กิลล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติได้ตามแผนฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

2023-02-03
2023-02-03
2023-02-03
2023-02-01
2023-02-01
2023-02-01
2023-02-01
2023-01-31
2023-01-27
2023-01-27