เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้ นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาล และนางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์องค์


วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้ นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาล และนางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์องค์ประจำอำเภอโชคชัย เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอโชคชัย ขั้น 2

2023-02-03
2023-02-03
2023-02-03
2023-02-01
2023-02-01
2023-02-01
2023-02-01
2023-01-31
2023-01-27
2023-01-27