เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 27 มกราคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม และงานพัฒนาชุมชนสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้บ้าน ราย นางละเอียด กลิ้งกระโทก หมู่ 6 บ้าน


วันที่ 27 มกราคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม และงานพัฒนาชุมชนสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้บ้าน ราย นางละเอียด กลิ้งกระโทก หมู่ 6 บ้านโนนเพชร ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและจะดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16