เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 27 มกราคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และนางสายชล เพชรล้ำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดการม


วันที่ 27 มกราคม 2566 นายสุนทร  หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และนางสายชล เพชรล้ำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดการมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเทศบาลนครนครราชสีมา มีมาตรการลดปริมาณมูลฝอยที่นำเข้าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ลดลงให้ได้ร้อยละ 10 ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมมีปริมาณขยะเป้าหมาย ในปี 2566 ไม่เกิน 207.54 ตัน/เดือน

2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16