เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 30 มกราคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก เข้าร่วมต้อนรับ พล.ต. พิรุณ นยโกวิทย์ รอง ผอ. ศปป. 1กอ.รมน. และคณะ ณ.ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่าเยี่


วันที่ 30 มกราคม 2566
นายสุนทร  หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก เข้าร่วมต้อนรับ
พล.ต. พิรุณ นยโกวิทย์ รอง ผอ. ศปป. 1กอ.รมน. และคณะ ณ.ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่าเยี่ยม

2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16