เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 31 มกราคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ประธานกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหาแนวทา


วันที่ 31 มกราคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ประธานกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านรายนางละเอียด กลิ้งกระโทก บ้านเลขที่ 29 หมู่ 6 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16