เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และพนักงานสำรวจงานช่างเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และพนักงานเจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ตรวจสอบอัตราค่าเช่า ผู้ประกอบการห้องเช่าที่ค้างย


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และพนักงานสำรวจงานช่างเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และพนักงานเจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ตรวจสอบอัตราค่าเช่า ผู้ประกอบการห้องเช่าที่ค้างยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปี  ตามพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475

2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16