เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ได้สั่งการให้พนักงานสำรวจงานกองช่างเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และพนักงานกองคลังสำรวจ งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้ง แนว


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ได้สั่งการให้พนักงานสำรวจงานกองช่างเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และพนักงานกองคลังสำรวจ งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้ง แนวเขตแปลงที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์(ภ.บ.ท.5) บริเวณหมู่ 8 เลยฟาร์มหมูทางขึ้นเขา โดยดำเนินการสำรวจเนื้อที่ดินได้ 18 ไร่ 70 ตารางวา ปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16