เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม มอบตู้เสื้อผ้า ตู้กับข้าว อุปกรณ์เครื่องนอน


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม มอบตู้เสื้อผ้า ตู้กับข้าว อุปกรณ์เครื่องนอน และเงินช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้บ้านรายนางละเอียด กลิ้งกระโทก หมู่6 เพื่อเป็นการช่วยเหลือต่อไป

2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16