เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


ฝึกซ้อมแผน ภายใต้หัวข้อ "อัคคีภัยป้องกันได้ แค่ใส่ใจไม่ประมาท"


เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2557 งานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยได้รับมอบนโยบายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ให้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม และสาธิตเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้กับพนักงานเทศบาลฯ และลูกจ้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมทุกคน
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16