เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตร โรงเรียนบ้านโจด พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน จำนวน 8 ทุนๆ ละ 500 บาท และมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนบ้านโจด


วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสุนทร  หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตร โรงเรียนบ้านโจด พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน จำนวน 8 ทุนๆ ละ 500 บาท และมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนบ้านโจดจำนวน 2,000 บาท

2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-27