เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมร่วมกับอำเภอโชคชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ x ray ตรวจหาสารเสพติดในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านนาตลิ่งชัน หมู่ 12 บ้านนาใหม่ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโช


วันที่ 20 มีนาคม 2566  เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมร่วมกับอำเภอโชคชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ x ray ตรวจหาสารเสพติดในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านนาตลิ่งชัน หมู่ 12 บ้านนาใหม่ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-27