เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556


เทศบาลำบลท่าเยี่ยมร่วมกับ สภ.โชคชัย อำเภอโชคชัย ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556 ซึ่งได้ตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน 2 จุดคือ หน้าที่พักสายตรวจ CPF และ บ้านดอนไพล ( สายตรวจตำบลท่าเยี่ยม ) มีกำหนดระยะเวลาการรณรงค์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2556 รวม 7 วัน จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนผู้สัญจรผ่านเส้นทาง ปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามกฎหมายจราจร เมาอย่าขับ ง่วงให้หยุดพัก และเล่นสงกรานต์ สาดน้ำให้ถูกต้องตามประเพณีที่ดีงามของไทยเรา ขอบคุณครับ
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16