เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลและนางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด นำบุคคลากรเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซ้อมแผนดับเพลิง ประจำเดือนมีนาคม 2566


วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลและนางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด นำบุคคลากรเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซ้อมแผนดับเพลิง ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-29
2023-05-29
2023-05-28
2023-05-27