เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


มอบเงินอุดหนุนศูนย์สาธาณสุขมูลฐาน


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยนายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม  ได้มอบเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 16 หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท ให้กับกลุ่ม อสม.ตำบลท่าเยี่ยมทั้ง 16 หมู่บ้าน พร้อมทั้งมอบฝาครอบโอ่งให้กับตัวแทน อสม.แต่ละหมู่บ้าน ไปใช้ในการครอบโอ่งน้ำป้องกันยุงลาย
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16