เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการท่าเยี่ยมปลอดยาเสพติด เยาวชนรู้คิดห่างไกลเอดส์


กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  จัดโครงการท่าเยี่ยมปลอดยาเสพติด เยาวชนรู้คิดห่างไกลเอดส์  เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558  ซึ่งมีนายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม  เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักวิธีการป้องกันก่อนการมีเพศสัมพันธ์ และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16