เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


5 ธันวาคม 2558


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  โดนนายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม    จัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน  หัวหน้าส่วนราชการ  กลุ่มแม่บ้าน  และประชาชนตำบลท่าเยี่ยม  เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16