เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPAประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ชั้น 2


วันที่ 30 พฤษภาคม 2566  นางสาววรรณดา  กอยเมืองปัก รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ชั้น 2

2023-10-04
2023-10-04
2023-10-04
2023-10-03
2023-10-03
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02