เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นำโดย นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม นายธงชัย เมืองกระโทก รองนายกเทศมนตรีฯ นายนรินทร์ อินมณี เลขานายกเทศมนตรี นายไสว พิงผักแว่น ที่ปรึกษานายกเ


วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นำโดย นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม นายธงชัย เมืองกระโทก รองนายกเทศมนตรีฯ นายนรินทร์ อินมณี เลขานายกเทศมนตรี นายไสว พิงผักแว่น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางฉลิ้ม มุขกระโทก สมาชิกสภา   และข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ลงพื้นที่ ม.15 บ้านท่าบ่อ(ดอนไพล) ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครรชสีมา ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อพูดคุยปรึกษาปัญหาของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่เพื่อทำการแก้ไขให้กับชาวบ้าน และได้บริการประชาชนด้านการเก็บภาษีและชำระค่าขยะ

2023-10-04
2023-10-04
2023-10-04
2023-10-03
2023-10-03
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02