เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม นายธงชัย เมืองกระโทก รองนายกเทศมนตรี นายนรินทร์ อินมณี นายไสว พิงผักแว่น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน


วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม นายธงชัย เมืองกระโทก รองนายกเทศมนตรี นายนรินทร์ อินมณี นายไสว พิงผักแว่น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ร่วมดำเนินการจัดโครงการปลูกป่าในที่สาธารณประโยชน์ วันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2566 .รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน. สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ และเพิ่มต้นไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในตำบลท่าเยี่ยม มีใจรักต้นไม้รักป่าไม้ โดยมี นายธรรมทรรศ ทองสำโรง นายอำเภอโชคชัย มาร่วมเป็นประธานในการเปิดพิธี ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่บริเวณสระน้ำด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

2023-10-04
2023-10-04
2023-10-04
2023-10-03
2023-10-03
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02
2023-10-02