เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


งานป้องกันฯ จัดโครงการ หนูน้อยใส่ใจความปลอดภัย


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ร่วมกับ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด ได้จัดการฝึกอบรมการดับเพลิงในเบื้องต้น ตามโครงการ"หนูน้อยใส่ใจความปลอดภัย" ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนนักเรียน ครู และนักการภารโรง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้รับรู้ เรียนรู้ถึงการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ให้ได้ในเบื้องต้น และเป็นแนวทางการป้องกันเชิงรุกระดับหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้จัดการฝึกอบรมให้ ซึ่งในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยมได้เปิดการฝึกอบรม และได้ให้โอวาสในคราวครั้งนี้ด้วย
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16