เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น การทำน้ำยาอเนกประสงค์


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดย  นายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์   ได้จัดโครงการ  ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น   "การทำน้ำยาอเนกประสงค์"  เพื่อให้ประชาชนรู้จักพึ่งพาตนเอง  ดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการทำน้ำยาต่างๆไว้ใช้ในครัวเรือน  และทำให้เกิดแนวความคิดในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย

2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-30