เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


ถวายเทียนเข้าพรรษา


เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นำโดยนายสะอาด เมิ่งกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ให้นำทีม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16