เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น การทำดอกไม้จันทน์


เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  2560  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น  "การทำดอกไม้จันทน์"  ณ  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุ  ประชาชนทั่วไป และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ช่วยกันจัดทำดอกไม้จันทน์  เพื่อเป็นทาเลือในการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-14