เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  โดยงานป้องกันและบรรเมาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (อัคคีภัย  ) ประจำปี  2560  ณ  โรงเรียนบ้านโจด  ตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและให้ความรู้ให้กับนักเรียน  นักศึกษา 
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16