เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมไหว้ครูของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี 2560


ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู  ประจำปี  2560  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงความเคารพเทิดทูนและระลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้แก่เด็กนักเรียน
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16