เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม


             เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี  พ.ศ. 2560  เพื่อปฏิบัติธรรมและพัฒนาจิตให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ณ. วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา   ในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16