เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้กำหนดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ. หอประชุมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้เด็กละเยาวชนได้มีพัฒนาการทั้งหมด 4 ด้านอย่างเหมาะสมตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในวันที่ 14 มกราคม 2560
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-17
2023-03-16